Doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn thì sử dụng hóa đơn nào?