Chuyên mục về công ty cổ phần bao gồm tư vấn các thủ tục thành lập, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, cách điều hành mộ hình công ty cổ phần.

Đồng thời giúp phân tích sâu tính pháp lý của mô hình này, giúp bạn có quyết định cuối cùng về việc có nên chọn cty cổ phần hay không