Doanh nghiệp tư nhân

Tất cả những đặc điểm về một doanh nghiệp tư nhân mà bạn cần biết sẽ có trong danh mục này.

Nó bao gồm các thủ tục thành lập, hồ sơ pháp lý, các giấy tờ, tư cách pháp nhân, và các quyền cũng như nghĩa vụ của mô hình doanh nghiệp này