Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì? Khái niệm và đặc điểm