Hóa đơn GTGT kèm theo bảng kê được viết như thế nào?