Pháp luật quy định như thế nào về ký hiệu mẫu số hóa đơn?