Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH hai thành viên trở lên