Ai có nghĩa vụ trả nợ thay người bị tuyên bố mất tích?