Người lao động tự ý bỏ việc thì chế độ bảo hiểm có bị ảnh hưởng không?