Mức phạt khi lập hóa đơn các liên khác nhau, không thống nhất