Khi nào phải Thông báo phát hành hóa đơn cho chi nhánh