Bất động sản và động sản theo quy định của pháp luật gồm những gì?

Bất động sản và động sản là hai tiêu chí để phân loại tài sản trong quyền sở hữu. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Vậy bất động sản và động sản gồm những gì?


Khái niệm bất động sản và động sản tương đối phổ biến và được ghi nhận hẩu hết trong các bộ luật. Bộ luật dân sự ghi nhận bất động sản có ba loại sau đây:

Vật không thể chuyển dời do bản chất của tự nhiên

Vật không thể chuyển dời do bản chất của tự nhiên gồm: nhà cửa kiên cố; tường rào; hàng rào; ao, hồ, hào, rãnh, sông đào và lòng sông; đê, đập và các cồng trình xây đắp khác để chắn nước; rừng, núi và cây cối mọc liền trên đất; mỏ và nhũng khoáng sản chưa đào lấy lên; hoa lợi, mùa màng đã chín mà chưa gặt hái.


Động sản đươc xem như là bất động sản nhằm muc đích làm tăng giá tri cho bất động sản

Động sản đươc xem như là bất động sản nhằm muc đích làm tăng giá tri cho bất động sản gồm: gia súc để cày bừa, tư liệu dùng để sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; hạt giống, phân tro dùng để canh tác nông nghiệp; cá trong ao, ong trong tổ, chim trong chuồng; những trang thiết bị gắn liền với nhà, xưởng và những đồ trang trí nội thất.


Các quyền đối với bất động sản

Trước ngày ban hành BLDS, trong hệ thống pháp luật của chúng ta rất ít khi sử dụng khái niệm bất động sản và động sản. Trong pháp luật kinh tế chúng ta chỉ sử dụng khái niệm tài sản cố định để phân biệt vói tài sản lưu động. Tài sản lưu động là những tài sản dừng trong quá trình sản xuất được chuyển toàn bộ giá trị của nó vào thành phẩm trong một lần.

BLDS đã chia tài sản thành bất động sản và động sản trên cơ sở của phương pháp loại trừ. Để phân biệt hai loại tài sản chủ yếu trong luật dân sự, BLDS dựa vào thuộc tính tự nhiên của tài sản là có thể chuyển dịch bằng cơ học hay không. Trên cơ sở nguyên tắc này, Điều 107 BLDS quy định:

– Bất động sản bao gồm:

– Đất đai;

– Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;

– Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;

– Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Động sản là những tài sản không phái là bất động sản.

Cách phân loại trên đáp ứng được các yếu tố thực tiễn. Bất động sản chủ yếu là đất đai (không thể chuyến dịch cơ học được), nhà ở, công trình xây dựng, các tài sắn gắn liền với đất đai. Theo quy định của BLD thì đây là tài tài sản cần được đăng ký. Dựa vào thuộc tính tự nhiên, luật quy định như vậy nhằm bảo đảm quyền kiểm tra, giám sát của những cơ quan nhà nước có thẩm quyền. BLDS còn có những quy chế pháp lí riêng đối với mỗi loại tài sản trong một số trường hợp.

Trên đây là nội dung Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn.

Xem thêm: Quyền sử dụng tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Comments are closed.