Bảo hiểm xã hội bắt buộc là gì theo quy định của pháp luật?

Bảo hiểm xã hội bắt buộc được rất nhiều người quan tâm, nhất là người lao động tham gia làm việc theo hợp đồng lao động. Vậy bảo hiểm xã hội bắt buộc là gì theo quy định của pháp luật?

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là gì?

Bảo hiểm xã hội như một khoản dự trù cho người lao động khi ở trong những trường hợp cấp thiết như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội bao gồm bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trong đó, bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

Xem thêm: Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì theo quy định của pháp luật?


Đặc điểm của bảo hiểm xã hôi bắt buộc

Dựa trên các quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014, bảo hiểm xã hội bắt buộc có những đặc điểm cơ bản dưới đây.

Thứ nhất, việc tham gia loại bảo hiểm này mang tính chất bắt buộc

Việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không phụ thuộc vào ý chí của người lao động mang tính chất bắt buộc, người lao động và người sử dụng lao động buộc phải thực hiện nghiêm túc.

Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định các đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trường hợp vi phạm quy định về việc việc tham gia bảo hiểm xã hội thì bị xử phạt theo quy định.

Xem thêm: Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là những ai

Thứ hai, pháp luật quy định cụ thể về mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội

Nếu trong trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người tham gia được lựa họn phương thức đóng (hàng tháng hoặc 03 tháng một lần,…) và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thì người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được ấn định cụ thể.

Cụ thể, Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức đóng và phương thức đóng của người lao động; Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động.

Xem thêm: Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định mới nhất

Thứ ba, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng nhiều chế độ hơn

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, họ sẽ được hưởng các chế độ sau: ốm đau; thai sản; lương hưu; tử tuất; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ở trong những trường hợp cụ thể, các chế độ cụ thể thì pháp luật đặt ra cho họ những đièu kiện nhất định phải đáp ứng.

Xem thêm: Mức hưởng chế độ ốm đau theo quy định mới nhất

Mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con

Mức lương hưu hàng tháng theo quy định của pháp luật

Chế độ tuất hằng tháng cho thân nhân người lao động

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Bảo hiểm xã hội bắt buộc là gì theo quy định của pháp luật?” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.