Pháp luật quy định như thế nào về ký hiệu mẫu số hóa đơn?

Ký hiệu mẫu số hóa đơn GTGT là một trong những nội dung bắt buộc thể hiện trên hóa đơn theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC. Vậy pháp luật quy định như thế nào về ký hiệu mẫu số hóa đơn GTGT?

1. Khái niệm hóa đơn GTGT

Hóa đơn GTGT là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

– Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

Xem thêm: Những nội dung không bắt buộc có trên hóa đơn GTGT

 

2. Các quy định của pháp luật về ký hiệu mẫu số hóa đơn GTGT

2.1. Khái niệm 

Đây là nội dung bắt buộc thể hiện trên hóa đơn, được hiểu là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).

2.2. Quy định của pháp luật về ký hiệu mẫu số hóa đơn GTGT

Thông thường, bên góc phải hóa đơn các bạn sẽ nhìn thấy một dãy ký tự gồm 11 ký tự bao gồm:

– 2 ký tự đầu thể hiện loại hoá đơn;

– Tối đa 4 ký tự tiếp theo thể hiện tên hoá đơn;

Cụ thể, đối với hóa đơn GTGT thì tên hóa đơn được ký hiệu là GTKT.

– 01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của hóa đơn;

Mỗi hóa đơn có thể có nhiều liên, nhưng tối thiểu phải là 2 liên và tối đa là 9 liên. Nhìn vào ký tự này (ký tự thứ 7) có thể biết được số liên mà tổ chức kinh doanh phát hành đối với loại hóa đơn này.

– 01 ký tự tiếp theo là “/” để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

– 03 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

Một hóa đơn cũng có thể có nhiều mẫu và 03 ký tự cuối cùng của dãy ký tự thể hiện số thứ tự của mẫu đang được áp dụng.

 

Ví dụ: Công ty A phát hành hóa đơn là 01GTKT3/001. Với dãy ký tự này, ta có thể hiểu như sau:

– Đây là loại hóa đơn GTGT;

– Hóa đơn này có 3 liên;

– Sử dụng mẫu 1.

 

Trên đây là bài tư vấn của Taxkey gửi đến bạn đọc. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn pháp lý hoặc được cung cấp các dịch vụ kế toán thuế.

Trân trọng./.

Comments are closed.