Những nội dung không bắt buộc có trên hóa đơn GTGT

Hóa đơn giá trị gia tăng khi phát hành phải đảm bảo thể hiện các nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì các yếu tố bắt buộc đó không nhất thiết phải thể hiện. Ngoài ra, hóa đơn còn có thêm một số nội dung khác theo quy định. Vậy những nội dung nào không bắt buộc có trên hóa đơn GTGT?

1. Khái niệm hóa đơn GTGT

Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

– Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

Xem thêm: Các loại hóa đơn của doanh nghiệp hay sử dụng

2. Các nội dung không bắt buộc của hóa đơn GTGT

2.1. Các nội dung bắt buộc nhưng không nhất thiết thể hiện trên hóa đơn GTGT

Theo quy định của Thông tư 39/2014/TT-BTC thì mỗi hóa đơn GTGT cần phải có các nội dung bắt buộc bao gồm: tên loại hóa đơn; ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn; tên liên hóa đơn…

Xem thêm: Nội dung bắt buộc của hóa đơn GTGT

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, pháp luật cho phép khi phát hành hóa đơn GTGT không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc. Cụ thể, những nội dung không bắt buộc có trên hóa đơn GTGT bao gồm:

Một là, chữ ký người mua, dấu của người bán

Trường hợp này áp dụng trong hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in. Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”.

Hai là, một số trường hợp khác:

Một số trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn GTGT có đầy đủ các nội dung, bao gồm:

+ Tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán đối với hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Tiêu thức “dấu của người bán” đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế; trên cơ sở có yêu cầu của doanh nghiệp, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn cụ thể;

+ Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2.2. Nội dung không bắt buộc trên hóa đơn đã lập.

Ngoài các nội dung bắt buộc được quy định đối với mỗi hóa đơn thì tổ chức kinh doanh có thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kể cả tạo lô-gô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo.

Lưu ý là các thông tin tạo thêm phải đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành, không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn.

 

Trên đây là bài tư vấn về những nội dung không bắt buộc có trên háo đơn GTGT mà chúng tôi gửi đến các bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn pháp lý hoặc được cung cấp các dịch vụ kế toán thuế.

Trân trọng./.

Comments are closed.