Các mức đóng lệ phí môn bài mới nhất hiện nay

Từ ngày 1/1/2017, Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực. Quy định về mức đóng lệ phí môn bài đã có sự thay đổi. Mức đóng lệ phí môn bài mới nhất hiện nay như thế nào? Taxkey sẽ giải đáp ngay sau đây. 

1. Lệ phí môn bài

Hiện nay, chưa có một định nghĩa cụ thể nào về định nghĩa lệ phí môn bài là gì. Ta có thể hiểu lệ phí môn bài hay còn có cái tên gọi khác là thuế môn bài. Đây là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

>>>Xem thêm: Lệ phí môn bài là gì? 

2. Các đối tượng phải nộp lệ phí môn bài

Trừ những đối tượng được miễn phí nộp lệ phí môn bài, các đối tượng sau đây phải nộp lệ phí môn bài bao gồm: 

  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
  • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị; tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệp; đơn vị vũ trang nhân dân.
  • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địđiểm kinh doanh của các tổ chức nêu trên (nếu có)
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3. Các mức đóng lệ phí môn bài

Mức đóng lệ phí môn bài được phân chia theo đối tượng như sau:

3.1. Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

– Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm.

– Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm.

– Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài trong trường hợp này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nếu có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài. Nếu có sự thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư làm thay đổi bậc đóng lệ phí môn bài, tổ chức sẽ phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài. 

Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài.

>>>Xem thêm: Vốn điều lệ của công ty, doanh nghiệp tại thời điểm thành lập

3.2. Đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

– Nếu có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm.

– Nếu có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm.

– Nếu có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Nếu có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

♣ Lưu ý:

– Tổ chức; cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm. Nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

– Tổ chức; cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm. Không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

– Tổ chức; cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

>>>Xem thêm: Những việc cần làm ngay sau khi thành lập doanh nghiệp, công ty

4. Thời hạn đóng lệ phí môn bài

Thời hạn đóng lệ phí môn bài chậm nhất là 30/1 hàng năm.

Trên đây là những thông tin về mức đóng lệ phí môn bài mới nhất hiện nay mà Taxkey muốn gửi tới quý khách hàng. Nếu còn có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.