Cách kê khai lệ phí môn bài

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh sẽ phải thực hiện kê khai lệ phí môn bài và nộp lệ phí môn bài. Cách kê khai lệ phí môn bài như thế nào? Taxkey sẽ giải đáp ngay sau đây.

1. Những đối tượng phải kê khai lệ phí môn bài

Trừ những đối tượng được miễn lệ phí môn bài, các đối tượng phải nộp lệ phí môn bài và đồng thời phải thực hiện kê khai lệ phí môn bài. Bao gồm:

  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
  • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị; tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệp; đơn vị vũ trang nhân dân.
  • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địđiểm kinh doanh của các tổ chức nêu trên (nếu có)
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Kê khai lệ phí môn bài

Các đối tượng sẽ phải kê khai lệ phí môn bài

2.1. Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh. Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (như chi nhánh; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí.

Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (như chi nhánh; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc. Tức là khai thuế tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp của đơn vị phụ thuộc khác tỉnh.

Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày. Kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế. Hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

2.2. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế sẽ căn cứ cơ sở dữ liệu về tổng doanh thu để xác định mức thu lệ phí môn bài đối với từng địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình cho thuê bất động sản khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản. Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm.

Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế thì tổ chức có trách nhiệm nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh khi cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình này chưa nộp.

3. Cách kê khai lệ phí môn bài

Người nộp có thể thực hiện kê khai lệ phí môn bài trực tiếp hoặc qua mạng điện tử

3.1. Cách kê khai lệ phí môn bài trực tiếp

Thông thường cách này áp dụng cho doanh nghiệp mới thành lập và chưa kịp đăng ký nộp thuế điện tử.

Bước 1: Lập tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Bước 2: Viết giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước theo mẫu C1-02/NS ban hành kèm Thông tư 119/2015/TT-BTC. 

Bước 3: Nộp tiền lệ phí môn bài tại ngân hàng có giao dịch thu thuế.

3.2. Cách kê khai lệ phí môn bài trực tuyến trang web của Tổng cục thuế

Bước 1: Truy cập vào website của Tổng cục thuế: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

Bước 2: Đăng nhập tài khoản. (Sẽ dùng tài khoản chữ ký số Token)

Bước 3: Chọn “Tài khoản”. Sau đó chọn “Đăng ký thêm tờ khai” (nếu chưa đăng ký)

Bước 4: Tìm chọn “01/MBAI – Tờ khai thuế môn bài”. Rồi tick vào ô vuông bên cạnh.

Bước 5: Ấn “Tiếp tục” để đăng ký. Sau đó ấn “Chấp nhận”.

Bước 6: Chọn mục “Kê khai trực tuyến”. Sau đó chọn mục “Tờ khai”. Rồi chọn mục “01/MBAI – Tờ khai thuế môn bài”.

Bước 7: Ấn “Tiếp tục”. Và nhập các chỉ tiêu.

Bước 8: Ấn “Ký và nộp tờ khai” 

3.3. Cách kê khai nộp lệ phí môn bài trên HTKK

Bước 1: Đăng nhập vào HTKK.

Bước 2: Chọn “Phí và lệ phí”. Sau đó chọn tờ khai lệ phí môn bài.

Bước 3: Chọn kỳ tính thuế

Nếu khai lệ phí cho cơ sở mới thành lập trong năm thì click chuột vào cơ sở mới thành lập.

Và ấn “Đồng ý”.

Bước 4: Tiến hành lập tờ khai lệ phí môn bài.

♣ Trường hợp 1: Lập tờ khai lệ phí môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập

– Phần mềm tự động lấy thông tin người nộp theo tên đã khai ban đầu.

– Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu: Nhập theo số tiền ghi trong giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

♣ Trường hợp 2: Khai lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc mới thành lập trong năm

(Khai lệ phí môn bài cho đơn vị thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương).

– Tên đơn vị: Ghi tên của cơ sở mới thành lập trong năm.

– Mức thuế môn bài:

+ Nếu thành lập 6 tháng đầu năm thì chọn lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng.

+ Nếu thành lập 6 tháng cuối năm thì chọn mức 500.000 đồng.

>>>Xem thêm: Các mức đóng lệ phí môn bài mới nhất hiện nay

Bước 5: Ấn “Ghi”. Sau đó Kết xuất XML. 

Bước 6: Nộp tờ khai lệ phí môn bài đã kết xuất qua mạng.

Truy cập vào trang web của Tổng cục thuế http://nhantokhai.gdt.gov.vn để nộp tờ khai.

Chọn “Nộp tờ khai”. Chọn “Chọn tờ khai”. Chọn tờ khai vừa kết xuất và tải lên hệ thống. 

Bấm “Ký điện tử”. Rồi bấm “Nộp tờ khai”.

Lúc này, hệ thống sẽ báo nộp tờ khai thành công. 

4. Nộp lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài có thể nộp theo một trong hai cách sau

♣ Cách 1: Nộp trực tiếp tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng được ủy nhiệm thu.

♣ Cách 2: Nộp thuế điện tử qua mạng.

Truy cập vào Hệ thống nộp thuế điện tử https://nopthue.gdt.gov.vn. Đăng nhập tài khoản của doanh nghiệp. Chọn lập giấy nộp tiền. Khai báo các thông tin doanh nghiệp và thông tin nộp lệ phí môn bài vào giấy nộp tiền. 

Trong mục loại thuế: thuế nội địa. Ở phần nội dung kinh tế ta chọn loại thuế ta cần nộp bằng cách click chọn vào ô màu trắng cạnh ô nội dung kinh tế. Chọn mục thuế cần nộp, bấm chọn tra cứu để ra danh mục thuế trong nhóm. Chọn lệ phí môn bài (lưu ý bậc thuế doanh nghiệp đang áp dụng).

Sau khi chọn bậc thuế áp dụng, ta chọn kỳ tính thuế (định dạng mm/yyyy). Điền số tiền cần nộp và kiểm tra lại toàn bộ thông tin trong giấy nộp tiền đã lập và bấm hoàn thành. Nộp giấy nộp tiền. Hệ thống báo đã nộp giấy nộp tiền thành công và chờ kết quả.

Để tra cứu tình trạng nộp tiền thuế, vào mục tra cứu, chọn tra cứu giấy nộp tiền để kiểm tra tình trạng giấy nộp tiền của doanh nghiệp. Ngoài ra khi hệ thống hoàn tất việc nộp thuế thì email đăng ký trong tài khoản nộp thuế có nhận được email thông báo.

Trên đây là những thông tin cơ bản về cách kê khai lệ phí môn bài mà Taxkey muốn gửi tới bạn đọc. Nếu còn có vướng mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc. 

Comments are closed.