Luật & Kế toán TaxKey

TaxKey là thương hiệu trong lĩnh vực dịch vụ kế toán báo cáo thuế chuyên nghiệp của tổ chức tư vấn doanh nghiệp LawKey. TaxKey được ghép bởi 2 từ tiếng Anh, “Tax = Thuế”, “Key = Chìa khoá”; “TaxKey = Chìa khoá kế toán thuế”

Với 10 năm tuổi nghề, 5 năm tuổi thành lập. TaxKey tự hào cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho hơn 3000 khách hàng; dịch vụ kế toán thuế cho gần 1000 doanh nghiệp.

Giá trị cối lõi mà chúng tôi tin tưởng và theo đuổi luôn đặt chữ “Tín” lên hàng đầu: Tín, Tâm, Trí, Dũng, Tốc.

Hãy liên hệ ngay với TaxKey để chúng tôi đồng hành và hỗ trợ bạn. 

Vd: dân sự, thành lập doanh nghiệp, công văn 2015