Bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Hợp đồng đào tạo và chi phí đào tạo được quy định như thế nào? Người lao động có phải bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?

Hợp đồng đào tạo và chi phí đào tạo

Trong quá trình làm việc, để có thể nâng cao trình độ, tay nghề, người sử dụng lao động có thể cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài trên cơ sở giao kết hợp đồng đào tạo.

Hợp đồng đào tạo

Hợp đồng đào tạo nghề do hai bên tự thỏa thuận nhưng phải có các nội dung chủ yếu quy định tại khoản 2 Điều 62 Bộ luật lao động 2012, bao gồm:

– Nghề đào tạo;

– Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

– Chi phí đào tạo;

– Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

– Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

– Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Chi phí đào tạo

Chi phí đào tạo bao gồm: Các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học.

Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.


Hoàn trả chi phí đào tạo 

Việc hoàn trả chi phí đào tạo được đề câp nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Trường hợp 1: Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Người lao động (NLĐ) chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) mà không thuộc một trong những trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc thông báo không đúng thời hạn thì thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì người lao động phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 43 Bộ luật lao động 2012. Cụ thể:

– Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

– Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

– Hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động.

Theo quy định nêu trên, khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động.

Trường hợp 2: Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật là trường hợp chấm dứt HĐLĐ theo đúng quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động 2012.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 61 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, người tốt nghiệp các khóa đào tạo do người sử dụng lao động cấp học bổng, chi phí đào tạo phải làm việc cho người sử dụng lao động theo thời hạn đã cam kết trong hợp đồng đào tạo; trường hợp không thực hiện đúng cam kết thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.

Theo đó, nếu trong hợp đồng đào tạo quy định trong mọi trường hợp chấm dứt HĐLĐ đều phải bồi thường chi phí đào tạo, thì NLĐ sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo theo cam kết mặc dù chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật.

Xem thêm: Những việc doanh nghiệp cần làm khi chấm dứt hợp đồng lao động

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ gải đáp.

Comments are closed.