Cách viết hóa đơn GTGT khi khách hàng không lấy hóa đơn

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng, cung ứng dịch vụ trừ một số trường hợp luật định. Nhưng khách hàng không lấy hóa đơn thì có phải lập không? Cách viết hóa đơn GTGT khi khách hàng không lấy hóa đơn quy định ra sao?

1. Khái niệm hóa đơn GTGT

Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

– Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

Xem thêm: Những nội dung không bắt buộc có trên hóa đơn GTGT

2. Có bắt buộc xuất hóa đơn khi bán hàng, dịch vụ không?

2.1. Các trường hợp phải xuất hóa đơn

Theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động.

Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần thì người bán bắt buộc phải lập hóa đơn.

2.2. Trường hợp không phải xuất hóa đơn

– Hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất;

– Khi bán hàng hóa dưới 200.000 đồng mỗi lần, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

3. Cách ghi hóa đơn khi khách hàng không lấy hóa đơn

Đối với các trường hợp phải xuất hóa đơn (bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần) mà người mua không lấy thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn”.

Trường hợp người bán không ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” thì vẫn bị coi là không giao hóa đơn cho người mua và sẽ bị phạt tiền từu 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

Trên đây là bài tư vấn của TaxKey về “Cách viết hóa đơn GTGT khi khách hàng không lấy hóa đơn” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn pháp lý và được cung cấp dịch vụ kế toán thuế. Trân trọng./.

Comments are closed.