Mức phạt chậm nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp chậm tờ khai hay nộp chậm tiền lệ phí môn bài có thể bị phạt. Mức phạt nộp chậm tờ khai và tiền lệ phí môn bài như thế nào? Cùng Taxkey tìm hiểu

1. Thời hạn nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài 

1.1. Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

♣ Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh

Trường hợp thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày. Kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế; hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

♣ Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài.

Trường hợp cho thuê bất động sản thì khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản.

>>>Xem thêm: Cách kê khai lệ phí môn bài

1.2. Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài

♣ Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Thời gian nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất là đến 30/1 hàng năm. 

Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

♣ Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. 

Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

>>>Xem thêm: Các mức đóng lệ phí môn bài mới nhất hiện nay

2. Mức phạt chậm nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài

2.1. Mức phạt chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài

Tùy vào thời gian chậm nộp và mức độ vi phạm thì sẽ có mức phạt khác nhau. Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC, cụ thể như sau:

 

Thời hạn chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài Mức phạt
Từ 01 – 05 ngày Phạt cảnh cáo nếu có tình tiết giảm nhẹ
Từ 01 – 10 ngày  Phạt tiền 700.000 đồng
Nếu có tình tiết giảm nhẹ Mức phạt tối thiểu là 400.000 đồng
Nếu có tình tiết tăng nặng  Mức phạt tối đa là 1.000.000 đồng
Từ trên 10 – 20 ngày Phạt tiền 1.400.000 đồng
Nếu có tình tiết giảm nhẹ  Mức phạt tối thiểu là 800.000 đồng
Nếu có tình tiết tăng nặng Mức phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng
Từ trên 20 – 30 ngày Phạt tiền 2.100.000 đồng
Nếu có tình tiết giảm nhẹ  Mức phạt tối thiểu là 1.200.000 đồng
Nếu có tình tiết tăng nặng Mức phạt tối đa là 3.000.000 đồng

Từ trên 30 – 40 ngày

Phạt tiền 2.800.000 đồng
Nếu có tình tiết giảm nhẹ Mức phạt tối thiểu là 1.600.000 đồng
Nếu có tình tiết tăng nặng  Mức phạt tối đa là 4.000.000 đồng

– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày

– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp 

– Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

– Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

 

 

Phạt tiền 3.500.000 đồng
Nếu có tình tiết giảm nhẹ Mức phạt tối thiểu là 2.000.000 đồng
Nếu có tình tiết tăng nặng  Mức phạt tối đa là 5.000.000 đồng

Số ngày chậm nộp tính từ thời điểm hết hạn nộp Tờ khai lệ phí

Thời hạn nên trên bao gồm cả thời gian được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2.2. Mức phạt chậm nộp tiền lệ phí môn bài

Căn cứ theo Thông tư 130/2016/TT-BTC, mức phạt chậm nộp tiền lệ phí môn bài như sau.

Đối với khoản tiền nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền lệ phí môn bài chậm nộp. 

Theo đó, ta có thể rút ra được công thức tính mức phạt chậm nộp tiền lệ phí môn bài như sau:

Số tiền phải nộp = Số tiền chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp

Trên đây là những thông tin về mức phạt chậm nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài. Nếu bạn đọc còn có điều gì thắc mắc, hãy liên hệ ngay để được đội ngũ luật sư và kế toán chuyên nghiệp giải đáp. 

Comments are closed.