Các trường hợp không phải kê khai thuế giá trị gia tăng

Có một số trường không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng. Các trường hợp không phải kê khai thuế giá trị gia tăng là những trường hợp nào? Cùng Taxkey tìm hiểu.

1. Thuế giá trị gia tăng là gì? 

Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Trừ những đối tượng không phải chịu thuế

Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng. 

>>>Xem thêm: Thuế giá trị gia tăng là gì? Khái niệm và đặc điểm 

2. Các trường hợp không phải kê khai thuế giá trị gia tăng

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, những trường hợp không phải kê khai thuế giá trị gia tăng gồm: 

♣ Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền; tiền thưởng; tiền hỗ trợ; tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Các khoản thu bồi thường bằng tiền bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được,… thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế giá trị gia tăng như đối với bán hàng hóa, dịch vụ. Cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân (như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo) thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định. 

♣ Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam

bao gồm các trường hợp: 

+ Sửa chữa phương tiện vận tải; máy móc; thiết bị. (Thiết bị bao gồm cả vật tư; phụ tùng thay thế)

+ Quảng cáo, tiếp thị.

+ Xúc tiến đầu tư và thương mại.

+ Môi giới bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

+ Đào tạo.

+ Chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài. Trong đó: Các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam; Dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của pháp luật.

♣ Tổ chức, cá nhân không kinh doanh không phải nộp thuế giá trị gia tăng khi bán tài sản

Ví dụ: Ông A là cá nhân không kinh doanh bán một ô tô 4 chỗ ngồi cho ông B. Hai bên lập hợp đồng thỏa thuận giá là 600 triệu đồng. Trong trường hợp này, ông A không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng đối với số tiền bán ô tô thu được.

♣ Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã

Để hiểu rõ hơn, quý khách hàng xem vs dụ sau:

Ví dụ: Công ty cổ phần P thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng 3/2014, dự án đầu tư đã hoàn thành được 90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng. Do gặp khó khăn về tài chính, Công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư cho Công ty cổ phần X với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng. Công ty cổ phần X nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trên để tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp. Công ty cổ phần P không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty cổ phần X.

♣ Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm nông nghiệp chưa chế biến hoặc chỉ qua sơ chế.

Các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

Trên hóa đơn giá trị gia tăng, ghi dòng giá bán là giá không có thuế giá trị gia tăng. Dòng thuế suất và thuế giá trị gia tăng không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo mức thuế suất 5%.

♣ Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán

Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì:

+ Không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng

+ Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

♣ Các trường hợp khác

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

– Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp.

– Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; Điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp…

– Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm.

– Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.

– Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ:

+ Đại lý bán bảo hiểm;

+ Bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay….mà được áp dụng thuế suất 0%;

– Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng.

– Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Nếu bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa thì phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

– Tổ chức, doanh nghiệp nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước.

3. Cách viết hóa đơn về các trường hợp không phải kê khai thuế giá trị gia tăng

– Khi xuất hóa đơn trong bảy trường hợp không kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ là giá bán không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

– Tại dòng thuế suất, thuế giá trị gia tăng không ghi và gạch bỏ.

Trên đây là bài viết “Các trường hợp không phải kê khai thuế giá trị gia tăng”. Nếu khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc.

Taxkey – Công ty dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp giá rẻ tại Hà Nội.

Comments are closed.