Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Dưới đây là quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài.

Trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì người lao động nước ngoài được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Tuy nhiên, những đối tượng trên thì cũng không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu người lao động nước ngoài chỉ di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp hoặc đã đến tuổi nghỉ hưu.

Xem thêm: Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là những ai


Các chế độ bảo hiểm mà lao động nước ngoài được hưởng

Lao động nước ngoài cũng được hưởng các chế độ bảo hiểm như đối với người lao động là công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, lao động nước ngoài cũng được hưởng chế độ ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.

Chế độ bảo hiểm xã hội được tính trên thời gian người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: Các chế độ mà người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm


Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 

Trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nói riêng và bảo hiểm xã hội nói chung được quan tâm nhiều hơn cả đó chính là mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định cụ thê như sau:

Đối với người lao động

Người lao động nước ngoài đóng hàng tháng tương ứng là 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ 01 tháng 01 năm 2022. Tuy nhiên, nếu người nước ngoài không làm việc từ 14 ngày trở lên trong tháng thì tháng đó không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau:

– 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

– 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Lưu ý là người lao động và người sử dụng lao động chỉ đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên nếu người lao động tham gia làm việc theo nhiều hợp đồng lao động. Riêng tham gia vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải đóng theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.