Hướng dẫn kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định mới nhất

Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm những gì? Trình tự tiến hành ra sao? Dưới đây là hướng dẫn kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định mới nhất.

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì?

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ tại Việt Nam nhằm điều tiết sản xuất và hạn chế sử dụng. 

Thuế này do các cơ sở trực tiếp sản xuất ra hàng hoá đó nộp nhưng người tiêu dùng là người chịu thuế vì thuế được cộng vào giá bán.

Loại thuế này chỉ đánh vào một số loại hàng hóa theo quy định tại Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008. Có thể kể đến như thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm; rượu; bia;…

Xem thêm: Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì theo quy định của pháp luật?

Xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định mới nhất

Hưỡng dẫn kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt là loại khai theo tháng; đối với hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước thì khai theo lần phát sinh.

Người nộp thuế chịu trách nhiệm kê khai theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC, được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Thông tư 26/2015/TT-BTC. Cụ thể:

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm:

– Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

– Bảng xác định thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-1/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC.

Trình tự thực hiện

Việc khai thuế tiêu thụ đặc biệt của doanh nghiệp được thực hiện theo Điều 13 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Cụ thể các bước được quy định như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh.

Đối với hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước thì khai theo lần phát sinh.

Bước 2. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

– Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

– Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Xem thêm: Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định mới nhất

Khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Hướng dẫn kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.