Đặt mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định mới nhất

Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng nào? Tổ chức, cá nhân đặt mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định mới nhất được quy định như thế nào?

Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC, cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau đây:

– Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

– Hộ, cá nhân kinh doanh;

– Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

– Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

– Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế hoặc có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế được mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng.

Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn.

Xem thêm: Một số lưu ý cần thiết khi viết hóa đơn

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Đặt mua hóa đơn của cơ quan thuế

Khi thuộc một trong những đối tượng được đặt mua hóa đơn của cơ quan thuế, đối tượng đặt mua hóa đơn tiến hành các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người nộp thuế thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in, lập hồ sơ và đến cơ quan thuế để mua hóa đơn.

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị mua hoá đơn theo mẫu tại Điểm 3.3, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC;

– Người mua hóa đơn xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng;

– Văn bản cam kết (Mẫu số CK01/AC, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền (đối với tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu).

Bước 2: Bán hóa đơn

Cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng.

Số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hóa đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn bán lần tiếp theo.

Xem thêm: Khi nào bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử?

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.