Dịch vụ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần như thế nào? Taxkey chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần. 

1. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể chuyển đổi sang một loại doanh nghiệp khác. Hiện nay, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định 78/205/NĐ-CP, các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sau:

 • Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Và ngược lại.
 • Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần.
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên.
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH.

Như vậy, ta có thể thấy không có quy định pháp luật về việc chuyển đổi trực tiếp từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần. Nếu muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần, có thể thực hiện chuyển đổi như sau:

– Bước 1: Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

– Bước 2: Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần.

>>>Xem thêm: Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

2. Quy trình công việc của dịch vụ làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Việc chuyển đổi doanh nghiệp không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thực hiện được. Do đó, Lawkey sẽ giúp quý khách hàng thực hiện thủ tục này.

Bước 1: Taxkey tư vấn cho khách hàng quy định pháp luật liên quan đến việc chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần.

Bước 2: Ký Hợp đồng và ứng tiền dịch vụ, nhận các thông tin chính xác để soạn hồ sơ từ khách hàng.

Bước 3: Taxkey soạn thảo hồ sơ và trình khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ.

Bước 4: Taxkey nộp hồ sơ và tương tác với cơ quan nhà nước.

Bước 5: Taxkey bàn giao kết quả công việc cho khách hàng.

3. Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

3.1. Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Không thể chuyển đổi trực tiếp từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần. Cần thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH. Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH như sau: 

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

– Điều lệ công ty chuyển đổi

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán (Gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán); Danh sách người lao động hiện có; Danh sách các hp đồng chưa thanh lý.

– Danh sách thành viên nếu chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của các thành viên công ty

 • Đối với trường hợp thành viên là cá nhân: CMTND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân.
 • Đối với trường hợp thành viên là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.

– Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.

– Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.

– Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

3.2. Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH, công ty sẽ thực hiện chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần. Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần như sau:

–  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty chuyển đổi.

– Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển đi công ty. 

– Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty.

– Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ của các thành viên, cổ đông: 

 • Đối với trường hợp thành viên là cá nhân: CMTND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân.
 • Đối với trường hợp thành viên là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác. 
 • Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

– Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thay đổi tên công ty cổ phần

Lưu ý:

 • Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Khắc lại con dấu và công bố mẫu dấu.

4. Khách hàng chuẩn bị

– Cung cấp chính xác thông tin người đại diện theo pháp luật mới.

– Cung cấp thông tin về: 

+ Thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

+ Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Điều lệ công ty (bản mềm)

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản chụp hoặc photo)

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực. 

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán. 

– Danh sách người lao động hiện có; Danh sách các hợp đồng chưa thanh lý. 

– Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư. 

– Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty. 

– Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty. 

>>>Xem thêm: Dịch vụ làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và nhận ngay ưu đãi mới nhất.

Comments are closed.