Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Công ty có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty mình. Taxkey cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật. Chúng tôi cung cấp đến khách hàng dịch vụ Chuyên nghiệp – Uy tín – Thời gian theo sự lựa chọn của khách hàng.

♦ Căn cứ pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

1. Quy định pháp luật về người đại diện theo pháp luật của công ty

Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân. Thay mặt công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty. Là đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Phải luôn đảm bảo có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật chỉ có một người, thì người đó phải cư trú ở Việt Nam. Nếu người đó xuất cảnh ra nước ngoài, thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác. Người được ủy quyền sẽ thực hiện các công việc được quy định văn bản ủy quyền.

Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật chưa về nước:

+ Người được ủy quyền thực hiện các công việc trong phạm vi văn bản ủy quyền quy định. Cho tới khi người đại diện theo pháp luật trở về. Hoặc cho tới khi có người đại diện theo pháp luật mới.

+ Người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày. Và không có ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty. 

♣ Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể là một hoặc nhiều người đại diện. Điều lệ công ty quy định số lượng cũng như ai là người đại diện theo pháp luật của công ty. Nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú,… thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty. Đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty trong cuộc họp Hội đồng thành viên.

>>>Xem thêm: Tìm hiểu về công ty TNHH hai thành viên trở lên

♣ Công ty TNHH một thành viên:

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên được quy định trong Điều lệ của công ty. Số lượng người đại diện theo pháp luật có thể là một người hoặc nhiều người. Trong trường hợp công ty TNHH một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu, nếu Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trong trường hợp công ty TNHH một thành viên do cá nhân là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật là chủ sở hữu công ty.

>>>Xem thêm: Cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty TNHH một thành viên

♣ Công ty cổ phần:

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể là một người hoặc nhiều người. Điều lệ công ty quy định số lượng, chức vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật.

– Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

–  Điều lệ công ty không có quy định khác: 

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

>>>Xem thêm: Hồ sơ thủ tục thành lập công ty cổ phần

♣ Công ty hợp danh:

Mỗi thành viên hợp danh của công ty đều có quyền đại diện theo pháp luật của công ty. Các thành viên hợp danh có quyền tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Sẽ thực hiện:

+ Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước

+ Đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp.

>>>Xem thêm: Khái niệm và đặc điểm công ty hợp danh

Quy trình công việc của Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty:

– Bước 1: Taxkey tư vấn cho khách hàng các quy định của pháp luật về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Bước 2: Ký Hợp đồng và ứng tiền dịch vụ, nhận các thông tin chính xác để soạn hồ sơ từ khách hàng.

– Bước 3: Taxkey soạn thảo hồ sơ và trình khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ.

– Bước 4: Taxkey nộp hồ sơ và tương tác với cơ quan nhà nước

– Bước 5: Taxkey bàn giao kết quả công việc cho khách hàng.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty:

♣ Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty. (Như: CMTND, Thẻ căn cước, Hộ chiếu,.. còn hiệu lực)
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Quyết định và bản sao hợp l biên bn họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại din theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền, giới thiệu người đi nộp hồ sơ.

♣ Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty. Như CMTND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân,… còn hiệu lực
 • Quyết định của Hội đng thành viên về việc thay đi người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Giấy ủy quyền, giới thiệu người đi nộp hồ sơ.

♣ Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty. Như CMTND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân,… còn hiệu lực
 • Quyết định và bản sao hp lệ biên bản hp của Đại hội đồng c đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty. Phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
 • Quyết định và bản sao hợp l biên bn họp của Hội đồng quản trị trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại din theo pháp luật của công ty.
 • Giấy ủy quyền, giới thiệu người đi nộp hồ sơ.

Thời gian thực hiện:

Theo lịch nhà nước: 05 -07 ngày làm việc

Lưu ý: Nếu khách hàng mong muốn nhanh hơn, liên hệ với chúng tôi để được trao đổi cụ thể.

Khách hàng chuẩn bị:

– Cung cấp chính xác thông tin người đại diện theo pháp luật mới.

– Cung cấp thông tin mới nhất:

+ Thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

+ Cổ đông đối với công ty cổ phần

+ Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh

+ Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Điều lệ công ty (bản mềm)

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản chụp hoặc photo)

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp trọn gói

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và nhận ngay ưu đãi mới nhất.

Comments are closed.