Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân quyết định về việc thay đổi vốn đầu tư. Việc thay đổi vốn đầu tư phải đăng ký với cơ quan nhà nước. Thủ tục đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Sau đây, Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này. 

1. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư. Trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác. Đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình. Trường hợp tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi Thông báo về việc thay đổi vốn đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

>>>Xem thêm: Vốn điều lệ của công ty, doanh nghiệp tại thời điểm thành lập

2. Hồ sơ thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. (Theo mẫu Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).

– Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế

+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp. (Theo mẫu Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.)

3. Thủ tục thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Khi có sự thay đổi vốn đầu tư trong doanh  nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân phải tiến hành đăng ký thay đổi vốn đầu tư. Thời hạn thực hiện việc đăng ký là 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể ủy quyền cho người khác thực hiện việc này.

Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn ba ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ viết Giấy biên nhận, trao cho người nộp hồ sơ.

Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về vốn đầu tư của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Lưu ý:

Trường hợp có thay đổi vốn đầu tư mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

4. Dịch vụ thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

♣ Quy trình thực hiện dịch vụ

Bước 1: Taxkey tư vấn các quy định về việc thay đổi vốn đầu tư;

Bước 2: Ký Hợp đồng và ứng tiền dịch vụ, nhận các thông tin chính xác để soạn hồ sơ từ khách hàng.

Bước 3: Taxkey soạn thảo hồ sơ và trình khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ.

Bước 4: Taxkey nộp hồ sơ và tương tác với cơ quan nhà nước.

Bước 5: Taxkey bàn giao kết quả công việc cho khách hàng.

Thời gian thực hiện: 

Theo lịch nhà nước: Từ 5-7 ngày làm việc.

Nếu khách hàng mong muốn nhanh hơn, hãy liên hệ trao đổi với chúng tôi.

♣ Khách hàng chuẩn bị:

  • Cung cấp chính xác nội dung thông tin cần thay đổi;
  • Thông tin chính xác về doanh nghiệp tư nhân và chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản chụp, Scan hoặc photo hiện hành.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ trong công ty, doanh nghiệp

Trên đây là nội dung cơ bản về thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân. Nếu khách hàng có điều gì thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi.

Khách hàng có thể tham khảo thêm một số dịch vụ khác của chúng tôi:

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân trọn gói giá rẻ

Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín

Dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp   

Comments are closed.