Hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do cá nhân làm chủ sở hữu. Hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Các cá nhân làm như thế nào? Sau đây, Taxkey sẽ tổng hợp lại các quy định pháp luật về hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp thông qua bài viết dưới đây. 

1. Tìm hiểu về doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ doanh nghiệp phải chịu mọi trách nhiệm về hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp khác với các loại hình công ty (trừ hợp danh) đó là chủ công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn điều lệ đăng ký.

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân nên trong các vụ việc chủ doanh nghiệp thay mặt đại diện trước cơ quan nhà nước.

Doanh nghiệp tư nhân vẫn được quyền thuê giám đốc điều hành, mở chi nhánh và lập các địa điểm kinh doanh giống như các loại hình doanh nghiệp thông thường.

>>>Xem thêm: Doanh nghiệp tư nhân và đặc điểm doanh nghiệp tư nhân

2. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân có hồ sơ đăng ký rất đơn giản. Hồ sơ như sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.)

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ doanh nghiệp tư nhân:

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

>>>Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp

3. Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ:

Chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư. Nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư. Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

– Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ, trả giấy biên nhận trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc qua mail.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa phòng đăng ký kinh doanh để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

Người nộp hồ sơ nhận kết quả giải quyết hồ sơ. 

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân trên thực tế

Bước 1Nộp hồ sơ trực tuyến

Chủ doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và trả thông báo (Phiếu hẹn kết quả) qua mail.

Bước 2Giải quyết hồ sơ 

Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết hồ sơ đến người nộp hồ sơ qua mail. Trong thời hạn 03 ngày.

Bước 3: Nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp và nộp phí, lệ phí

Nếu nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ từ Bước 2, Chủ doanh nghiệp nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp lên Phòng đăng ký kinh doanh. Đồng thời, nộp phí, lệ phí (nếu có). Và đăng ký hình thức nhận kết quả: chuyển phát về trụ sở hoặc nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa.

Bước 4Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ bản gốc, kiểm tra  hồ sơ. Và thông báo việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số dự kiến qua mail cho người nộp hồ sơ.

Bước 5Nhận kết quả

Người nộp hồ sơ tới bộ phận một cửa nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận từ đơn vị chuyển phát.

>>>Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

4. Lưu ý

– Trước khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu doanh nghiệp phải xác định được tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, số vốn điều lệ.

– Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ phải đăng bố cáo, khắc dấu và công bố mẫu dấu, mở tài khoản ngân hàng,… giống như thành lập các loại hình doanh nghiệp khác.

Trên đây là bài viết về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân. Nếu bạn đang có dự định thành lập doanh nghiệp, công ty, hãy liên hệ với chúng tôi. 

Comments are closed.