Doanh nghiệp tư nhân và đặc điểm mô hình này

Nhiều doanh nghiệp lựa chọn mô hình doanh nghiệp tư nhân nhưng không phải ai cũng có thể hiểu hết về loại hình doanh nghiệp này. Sau đây, Taxkey sẽ giúp quý khách hàng hiểu hơn về loại hình doanh nghiệp này thông qua bài viết dưới đây. 

1. Doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

>>>Xem thêm: Khái niệm và đặc điểm công ty TNHH một thành viên

2. Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

2.1. Là doanh nghiệp do cá nhân là chủ sở hữu

Doanh nghiệp tư nhân là một đơn vị kinh doanh do một cá nhân bỏ vốn ra thành lập và làm chủ. Cá nhân vừa là chủ sở hữu, vừa là người sử dụng tài sản, đồng thời cũng là người quản lý hoạt động doanh nghiệp. Nguồn vốn của doanh nghiệp cũng chủ yếu xuất phát từ tài sản của một cá nhân duy nhất. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không có quyền góp vốn, mua cổ phần.

2.2. Về vốn trong doanh nghiệp tư nhân

Nguồn vốn của doanh nghiệp tư nhân chủ yếu từ tài sản của chủ doanh nghiệp. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp sẽ quyết định tăng giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp. 

2.3. Về vấn đề quản lý doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, cũng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Hoặc có thể hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. 

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình. Và có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. 

2.4. Về tư cách pháp lý

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Tài sản của doanh nghiệp không có sự tách bạch với tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân. 

2.5. Về vấn đề chịu trách nhiệm

Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn.

2.6. Huy động vốn

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào. Khi muốn tăng vốn, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ phải tự bỏ thêm vốn hoặc sẽ phải đi vay thêm. 

3. Thuận lợi và khó khăn khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thuận lợi: 

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định mọi vấn đề của doanh nghiệp. Cơ cấu quản lý đơn giản. Doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cao trong khách hàng. Hồ sơ đăng ký thành lập đơn giản.

Khó khăn: 

Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Và phải chịu trách nhiệm vô hạn. 

♣ Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân:

Hồ sơ bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân:

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Trên đây là bài viết tìm hiểu về doanh nghiệp tư nhân. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn.

Comments are closed.