Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên như thế nào? Cần phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên thế nào? Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này. 

1. Tìm hiểu về công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cũng như các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp của mình. Công ty TNHH một thành viên không có quyền phát hành cổ phần. Chỉ được phát hành trái phiếu không chuyển đổi.

>>>Xem thêm: Khái niệm và đặc điểm công ty TNHH một thành viên

2. Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

Tổ chức, cá nhân muốn thành lập công ty TNHH một thành viên cần phải chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

– Điều lệ công ty. (Phải có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp)

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân: 

+ Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo theo phật đầu tư.

– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ. Người nộp hồ sơ có thể là chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ.

Người nộp hồ sơ sẽ tiến hành nộp hồ sơ bản mềm lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ bản mềm là các giấy tờ tài liệu scan. Sau khi nộp hồ sơ, nhận thông báo sau khoảng thời gian là ba ngày làm việc.

Sau khi nhận được thông báo hợp lệ, người nộp hồ sơ sẽ nộp hồ sơ bản cứng đến Phòng đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư. Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và viết giấy biên nhận giao cho người nộp hồ sơ. 

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Chuyên viên sẽ tiến hành kiểm tra, xem xét hồ sơ. Trong thời gian làm việc là năm ngày. Trong trường hợp chấp thuận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp từ chối, sẽ phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả

Người nộp hồ sơ sẽ theo lịch hẹn trên giấy biên nhận đến nhận kết quả. 

Bước 5: Công bố thông tin

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp sẽ tiến hành công bố thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký. 

Bước 6: Những việc cần làm sau khi thành lập

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH một thành viên sẽ tiến hành treo biển; khắc dấu và công bố mẫu dấu; kê khai thuế;… 

3. Dịch vụ thành lập công ty TNHH một thành viên

Taxkey chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập công ty TNHH một thành viên. Chúng tôi cam kết sẽ mang tới dịch vụ chất lượng, uy tín, tiết kiệm chi phí và thời gian. Khách hàng sẽ hài lòng với dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi. Các công việc thực hiện được nêu cụ thể trong từng gói dịch vụ, phù hợp với khách hàng.

Trên đây là bài viết giới thiệu về thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận được tư vấn.

Comments are closed.