Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn là một trong những dịch vụ mà Taxkey cung cấp tới khách hàng. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến những gì thuận tiện nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ của mình. 

1. Quy trình cung cấp dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Bước 1. Tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn: 

Taxkey tư vấn cho khách hàng hiểu rõ hơn về công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn gồm có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cũng như các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp của mình. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không có quyền phát hành cổ phần. Chỉ được phát hành trái phiếu không chuyển đổi.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Thành viên của công ty là các tổ chức, cá nhân với số lượng từ 2 đến không quá 50 người. Và tất cả đều phải chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi góp vốn. Loại hình doanh nghiệp này không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

>>>Xem thêm:

Khái niệm và đặc điểm công ty TNHH một thành viên 

Tìm hiểu về công ty TNHH hai thành viên trở lên

Những lưu ý khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 

Taxkey sẽ tư vấn cho khách hàng về những điều cần lưu ý khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

 • Tên công ty: Tư vấn cho khách hàng về tên công ty đã lựa chọn; Tra cứu tên doanh nghiệp;…
 • Về trụ sở chính của công ty: Khách hàng cung cấp địa chỉ trụ sở chính của công ty dự định thành lập. Taxkey cũng tư vấn, chia sẻ quy định pháp luật liên quan về trụ sở công ty.
 • Về ngành nghề kinh doanh của công ty: Taxkey tư vấn về đăng ký ngành nghề kinh doanh;…
 • Tư vấn về các vấn đề xoay quanh công ty trách nhiệm hữu hạn: cơ cấu tổ chức, điều hành công ty, người đại diện theo pháp luật,…

Những công việc phải làm sau khi thành lập công ty TNHH một thành viên

 • Tư vấn về chữ ký số.
 • Tư vấn phát đặt in hóa đơn.
 • Tư vấn về việc mở tài khoản ngân hàng.
 • Kê khai, nộp lệ phí môn bài
 • Tư vấn về kê khai thuế giá trị gia tăng

Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Trong quá trình tư vấn, Taxkey sẽ giải đáp những thắc mắc của khách hàng. Để khách hàng có thể hiểu rõ hơn các quy định pháp luật. 

Bước 2: Ký Hợp đồng và ứng tiền dịch vụ, nhận các thông tin chính xác để soạn hồ sơ từ khách hàng.

Bước đầu, khách hàng sẽ phải cung cấp chính xác các thông tin về Tên công ty, Địa chỉ trụ sở công ty, Ngành nghề đăng ký kinh doanh; Tên người đại diện theo pháp luật,…

Bước 3:  Taxkey soạn thảo hồ sơ và trình khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau: 

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

– Điều lệ công ty. (Phải có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp)

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân.

+ Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo theo phật đầu tư.

– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức. 

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.)

– Điều lệ công ty. (Có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.)

– Danh sách thành viên. (Theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.)

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Thành viên là cá nhân: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.

+ Thành viên là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng.

+ Thành viên là doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 4: Taxkey nộp hồ sơ và tương tác với cơ quan nhà nước

Sau khi chuẩn bị hồ sơ và trình khách hàng ký,Taxkey sẽ thay mặt khách hàng nộp hồ sơ với cơ quan nhà nước. 

Nộp hồ sơ sẽ tiến hành nộp hồ sơ bản mềm lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ bản mềm là các giấy tờ tài liệu scan. Sau khi nộp hồ sơ, nhận thông báo sau khoảng thời gian là ba ngày làm việc.

Sau khi nhận được thông báo hợp lệ, Chuyên viên của chúng tôi sẽ nộp hồ sơ bản cứng đến Phòng đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư. Chuyên viên Phòng đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và viết giấy biên nhận giao cho người nộp hồ sơ. 

Trong thời gian làm việc là năm ngày, tiến hành xử lý hồ sơ. Và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Và theo lịch ghi trên giấy biên nhận, chuyên viên của chúng tôi đến nhận kết quả. Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Lưu ý:

Nếu khách hàng muốn nhanh hơn, liên hệ với chúng tôi để được trao đổi cụ thể.

Trên đây là công việc về đăng ký thành lập doanh nghiệp. Ngoài ra có thể thực hiện thêm các công việc khác trong gói dịch vụ mà khách hàng lựa chọn.

Bước 5: Bàn giao kết quả công việc cho khách hàng.

2. Bảng giá dịch vụ thành lập công ty TNHH 

Taxkey cung cấp bốn gói dịch vụ về thành lập công ty: Gói VIP1, Gói VIP2, Gói VIP3, Gói VIP4. Mỗi gói dịch vụ sẽ có mức giá khác nhau và các công việc sẽ khác nhau.

Gói SIÊU RẺ có phí dịch vụ 699.000 VND – Thời gian hoàn thành: 12 ngày làm việc

Gói VIP2 có phí dịch vụ 1.200.000 VND – Thời gian hoàn thành: 3 ngày được chấp thuận, 1 ngày có đăng ký, 1 ngày khắc dấu

Gói VIP3 có phí dịch vụ 2.800.000 VND – Thời gian hoàn thành: 3 ngày được chấp thuận, 1 ngày có đăng ký, 1 ngày khắc dấu

Gói VIP4 có phí dịch vụ 6.500.000 VND – Thời gian hoàn thành: 3 ngày được chấp thuận, 1 ngày có đăng ký, 1 ngày khắc dấu

Khách hàng xem chi tiết các gói dịch vụ thành lập công ty: Dịch vụ thành lập công ty

3. Giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị

 • Chuẩn bị và cung cấp bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu…chủ sở hữu công ty (Công ty TNHH một thành viên), các thành viên trong công ty (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên).
 • Chuẩn bị và cung cấp địa chỉ đặt trụ sở chính công ty.
 • Cung cấp thông tin về: ngành nghề kinh doanh; tên công ty; số điện thoại…

Hãy gọi ngay cho chúng tôi 024.2216.2277 để nhận tư vấn và chuẩn bị hồ sơ ngay hôm nay

Comments are closed.