Khái niệm và đặc điểm công ty hợp danh

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp ít phổ biến ở Việt Nam. Song loại hình doanh nghiệp này vẫn được một số bộ phận không nhỏ các nhà đầu tư lựa chọn để hoạt động kinh doanh. Công ty hợp danh là gì? Đặc điểm của công ty hợp danh là gì? Cùng Taxkey tìm hiểu về công ty hợp danh.

1. Công ty hợp danh 

Công ty hợp danh là một loại hình công ty đối nhân, được thành lập dựa trên sự tin cận, tín nhiệm nhau giữa các thành viên. Công ty hợp danh phải có ít nhất 2 thành viên hợp danh. Không giới hạn số lượng thành viên hợp danh. Ngoài ra còn có thể có thêm thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh buộc phải là cá nhân, chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức và chịu trách nhiệm hữu hạn theo tỷ lệ số vốn đã góp vào công ty. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm thành lập. Công ty không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

>>>Xem thêm: Công ty TNHH hai thành viên là gì ? Khái niệm và đặc điểm chi tiết

2. Đặc điểm công ty hợp danh

2.1. Đặc điểm về thành viên công ty hợp danh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, công ty hợp danh có 2 loại thành viên: thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

Công ty bắt buộc phải có ít nhất 2 thành viên hợp danh trở lên. Và không giới hạn số lượng thành viên hợp danh trong công ty. Công ty không nhất định phải có thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn có thể có hoặc không. 

2.2. Về tư cách pháp lý

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Công ty hợp danh có tài sản công ty tách bạch với tài sản cá nhân. Các nguồn hình thành vốn: Vốn do các thành viên đóng góp (cả thành viên hợp danh và góp vốn). Tài sản này đã được chuyển quyền sở hữu và trở thành tài sản độc lập. Thành viên hợp danh nhân danh chính mình kinh doanh các hoạt động nằm trong phạm vi đăng ký kinh doanh của công ty. 

2.3. Về trách nhiệm của mỗi thành viên

Các thành viên hợp danh sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Thành viên hợp danh của công ty không được là Chủ doanh nghiệp tư nhân. Không được là thành viên hợp danh của công ty khác. Phải có sự đồng ý của tất cả các thành viên hợp danh trong công ty mới được là chủ doanh nghiệp tư nhân hay thành viên hợp danh của công ty khác. Các thành viên hợp danh đều là các đồng sở hữu trong công ty và họ có quyền quyết định ngang nhau trong quá trình quản lý, điều hành công ty mà không tính đến phần vốn góp vào công ty nhiều hay ít. Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết nghĩa vụ tài chính công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty. 

Các thành viên góp vốn chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp của mình. 

2.4. Về huy động vốn

Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào. Công ty có thể huy động vốn bằng các hình thức như: tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới; vay vốn;…

2.5. Về quản lý điều hành công ty

Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó. 

2.6. Về chuyển nhượng vốn góp

Thành viên hợp danh chỉ được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình nếu được tất cả các thành viên hợp danh khác đồng ý. Nếu thành viên hợp danh chết, người thừa kế chỉ có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được ít nhất ba phần tư số thành hợp danh còn lại đồng ý. Thành viên góp vốn có thể chuyển nhượng vốn góp mà không phải hỏi ý kiến của bất kỳ thành viên nào. 

2.7. Về cơ cấu tổ chức

Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Về nguyên tắc, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty hợp danh do các thành viên thỏa thuận quy định trong Điều lệ công ty, song phải bảo đảm các thành viên hợp danh đều được quyền ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty.

Trên đây là khái niệm và đặc điểm Công ty Hợp danh TaxKey gửi đến bạn đọc. Mọi thắc mắc mong Quý khách vui lòng liên hệ qua hotline: 0967.59.1128 để được hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý khách!

Comments are closed.