Quy định về tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản. Tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân gồm những loại tài sản nào? Sau đây, Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

1. Khối tài sản đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân

Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê sẽ được hợp thành tài sản của doanh nghiệp tư nhân. Các tài sản làm vốn đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân còn có thể là:

  • Đồng Việt Nam
  • Ngoại tệ tự do chuyển đổi
  • Vàng
  • Giá trị quyền sử dụng đất
  • Giá trị quyền sở hữu trí tuệ
  • Công nghệ
  • Bí quyết kỹ thuật
  • Các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

>>>Xem thêm: Tài sản góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

2. Khối tài sản không trực tiếp dùng vào hoạt động kinh doanh

– Ngoài số vốn đầu tư trên, chủ doanh nghiệp tư nhân còn có khối tài sản không trực tiếp dùng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. 

– Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân có tài sản thuộc sở hữu chung: 

Phần sở hữu của chủ doanh nghiệp tư nhân trong khối tài sản chung đó sẽ được tính vào tài sản của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, hay giải thể: Thì phần tài sản sở hữu chung của chủ doanh nghiệp tư nhân được chia theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan.

>>>Xem thêm: Tài sản góp vốn thành lập công ty TNHH một thành viên

3. Đăng ký số vốn của doanh nghiệp tư nhân

Khi thành lập, chủ doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký chính xác số vốn đầu tư của mình. Và phải nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác. Trong trường hợp vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân còn bao gồm các tài sản khác thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải ghi rõ loại tài sản, số lượng tài sản; giá trị còn lại của tài sản mỗi loại. Pháp luật quy định như vậy để có thể quản lý chặt chẽ hơn phần vốn mà chủ doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân.

>>>Xem thêm: Hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

4. Chuyển quyền sở hữu tài sản

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác bằng toàn bộ tài sản của mình.  Do đó, chủ doanh nghiệp tư nhân KHÔNG phải thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản của mình vào doanh nghiệp.

>>>Xem thêm: Xử lý tài sản góp vốn thành lập công ty, doanh nghiệp

Lưu ý:

Trong quá trình hoạt động, có thể xảy ra trường hợp số vốn đã đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân không đủ đáp ứng điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp. Hoặc số vốn đã đầu tư trở nên thừa so với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Nếu số vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân giảm thấp hơn so với số vốn đầu tư đã góp vào doanh nghiệp tư nhân. Thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trên đây là bài viết về tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân. Quý khách hàng có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Taxkey.

Taxkey cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Comments are closed.