02 cách tính nhanh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng

Nếu thu nhập từ tiền lương vượt mức giảm trừ gia cảnh thì cần phải tạm nộp thuế thu nhập cá nhân. Sau đây, TaxKey xin đưa ra 02 cách tính nhanh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng qua bài viết sau.

Tính thuế thu nhập cá nhân trên app của cơ quan thuế

Đó là ứng dụng eTax Mobile của Tổng cục thuế trên di động, cho phép người nộp thuế có thể tra cứu tiền thuế TNCN tạm nộp.

Để tạm tính số thuế phải nộp, bạn tải ứng dụng eTax Mobile.

Sau đó, mở ứng dụng lên và bấm vào phần Tiện ích

02 cách tính nhanh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng

Tiếp tục nhấn vào phần “Công cụ tính thuế

02 cách tính nhanh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng

Tại đây, chọn tính thuế TNCN theo tháng/quý/quyết toán năm.

02 cách tính nhanh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng

Nếu chọn tính thuế TNCN theo tháng, chọn cá nhân cư trú hoặc không cư trú => Nhập tổng thu nhập chịu thuế => Nhập số người phụ thuộc => Nhập Từ thiện khuyến học/Khoản bảo hiểm được trừ/Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện (nếu có) => Bấm Tính thuế thu nhập cá nhân.

Lúc này, hệ thống sẽ trả kết quả về mức thuế TNCN phải nộp theo tháng.

Để tra cứu được chính xác thông tin về nghĩa vụ thuế phải nộp; tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ thì phải đăng ký tài khoản và đăng nhập.

Lưu ý: Để đăng ký tài khoản, phải mang CMND/CCCD đến cơ quan thuế để yêu cầu kích hoạt tài khoản.

Biểu thuế thu nhập cá nhân năm 2023 từ tiền lương, tiền công

Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm
(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng
(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60 Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80

30

7

 Trên 960 Trên 80

35

>>Xem thêm: Hướng dẫn chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Trên đây là bài viết về: 02 cách tính nhanh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ TaxKey hoặc có thể sử dụng dịch vụ Kế toán thuế của chúng tôi.