Cách xử lý hóa đơn ghi sai số tiền

Khi hóa đơn ghi sai số tiền thì người lập hóa đơn phải có cách thức xử lý cho phù hợp. Vậy theo pháp luật hiện hành thì cách xử lý hóa đơn ghi sai số tiền được quy định như thế nào?

1. Trường hợp hóa đơn chưa giao cho người mua

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, khi ghi sai số tiền trên hóa đơn mà chưa giao cho người mua thì người bán chỉ cần gạch chéo các liên và giữ lại số hóa đơn lập sai.

Xem thêm: Xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên công ty

2. Trường hợp hóa đơn đã giao cho người mua

Trong trường hợp này thì phải xem xét là người bán và người mua đã kê khai thuế đối với hóa đơn lập sai hay chưa để có cách giải quyết cho phù hợp. 

2.1. Người bán và người mua chưa kê khai thuế

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, khi phát hiện hóa đơn ghi sai số tiền mà hai bên chưa kê khai thuế thì giải quyết như sau:

  • Bên bán và bên mua lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn đã lập sai (ghi rõ lý do thu hồi hóa đơn);
  • Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai;
  • Bên bán lập lại hóa đơn mới theo quy định.

2.2. Người bán và người mua đã kê khai thuế

Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, khi phát hiện hóa đơn ghi sai số tiền mà hai bên đã kê khai thuế thì giải quyết như sau:

  • Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót;
  • Người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…
  • Người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Xem thêm: Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Cách xử lý hóa đơn ghi sai số tiền” gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.