Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị là tài liệu về lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý dữ liệu lý lịch tư pháp cấp. Vậy, pháp luật hiện hành quy định thế nào về thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đối tượng này? 


Thành phần hồ sơ

Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho cơ quan, tổ chức


Trình tự thực hiện

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp.

Nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.


Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.

Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.


Cơ quan thực hiện

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp


Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Bộ Tư pháp


Cơ quan phối hợp

– Cơ quan công an: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Phiếu xác minh lý lịch tư pháp, cơ quan quản lý hệ thống hồ sơ, tàng thư của Bộ Công an thực hiện tra cứu thông tin và gửi kết quả tra cứu cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

– Cơ quan Tòa án: Trường hợp sau khi tra cứu thông tin lý lịch tư pháp tại cơ quan Công an mà vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc nội dung về tình trạng án tích của đương sự có điểm chưa rõ ràng, đầy đủ để khẳng định đương sự có án tích hay không có án tích.

– Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng: Trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người đã từng là sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng.

– Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; cơ quan, tổ chức, cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan: trường hợp xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích.

Trên đây là nội dung về Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn.