Chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong hợp đồng BCC

Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành bao gồm những giấy tờ nào? Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong hợp đồng BCC?

Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành

Để chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành thì nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị những giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật đầu tư 2014. Cụ thể bao gồm:

– Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn;

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;

– Danh sách người lao động và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

– Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

– Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;

– Xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Bản sao hợp đồng BCC.


Trình tự, thủ tục thực hiện

Việc chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được thực hiện như sau:

Bước 1:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành.

Bước 2:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

Xem thêm: Thành lập văn phòng điều hành trong hợp đồng BCC

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.