Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động

Người lao động sau khi bị tai nạn lao động mà chưa phục hồi có thể nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Dưới đây là chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015.

Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động

Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015.

Trường hợp chưa nhận được kết luận giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc thì người lao động vẫn được giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động sau khi điều trị thương tật nếu Hội đồng giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động.

Xem thêm: Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm

Thời gian hưởng, mức hưởng chế độ

Sau khi đáp ứng điều kiện để được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động thì được nghỉ dưỡng sức theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật an toàn, vệ sinh lao động:

– Tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên;

– Tối đa 07 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%;

– Tối đa 05 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%.

Mức hưởng một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. 

Xem thêm: Mức hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật

Thủ tục hưởng chế độ 

Điều 60 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định cụ thể về trình tự, thủ tục hưởng chế độ này như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

 Người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Danh sách người đã hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động mà sức khỏe chưa phục hồi;

– Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ.

Hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người lao động được xác định là sức khỏe chưa phục hồi.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận danh sách, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động và chuyển tiền cho đơn vị sử dụng lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Tổ chức chi trả

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được tiền do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp cho người lao động.

Xem thêm: Thủ tục giải quyết chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trơ tư vấn. 

Comments are closed.