Chủ thể của hợp đồng vận chuyển hành khách theo quy định hiện nay

Chủ thể của hợp đồng vận chuyển hành khách gồm những ai? Pháp luật dân sự các chủ thể này có quyền và nghĩa vụ như thế nào?


Hợp đồng vận chuyển hành khách là gì?

Điều 522 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) quy định Hợp đồng vận chuyển hành khách là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thỏa thuận, hành khách phải thanh toán cước phí vận chuyển.

Như vậy, chủ thể của hợp đồng vận chuyển hành khách là bên vận chuyển và hành khách

Xem thêm: Hợp đồng vận chuyển hành khách là gì? theo quy định của pháp luật


Quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển

Nghĩa vụ của bên vận chuyển

Điều 524 BLDS quy định Nghĩa vụ của bên vận chuyển như sau:

– Chuyên chở hành khách từ địa điểm xuất phát đến đúng địa điểm, đến đúng giờ, bằng phương tiện đã thỏa thuận một cách an toàn, theo lộ trình; bảo đảm đủ chỗ cho hành khách và không chuyên chở vượt quá trọng tải.

– Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành khách theo quy định của pháp luật.

– Bảo đảm thời gian xuất phát đã được thông báo hoặc theo thỏa thuận.

– Chuyên chở hành lý và trả lại cho hành khách hoặc người có quyền nhận hành lý tại địa điểm thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình.

– Hoàn trả cho hành khách cước phí vận chuyển theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp tính mạng, sức khỏe và hành lý của hành khách bị thiệt hại thì bên vận chuyển phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Bên vận chuyển không phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và hành lý của hành khách nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của hành khách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Quyền của bên vận chuyển

Điều 525 BLDS quy định bên vận chuyển có quyền sau:

– Yêu cầu hành khách trả đủ cước phí vận chuyển hành khách, cước phí vận chuyển hành lý mang theo người vượt quá mức quy định.

– Từ chối chuyên chở hành khách trong trường hợp sau đây:

+ Hành khách không chấp hành quy định của bên vận chuyển hoặc có hành vi làm mất trật tự công cộng, cản trở công việc của bên vận chuyển, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác hoặc có hành vi khác không bảo đảm an toàn trong hành trình; trong trường hợp này, hành khách không được trả lại cước phí vận chuyển và phải chịu phạt vi phạm, nếu điều lệ vận chuyển có quy định;

+ Do tình trạng sức khỏe của hành khách mà bên vận chuyển thấy rõ rằng việc vận chuyển sẽ gây nguy hiểm cho chính hành khách đó hoặc người khác trong hành trình;

+ Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.


Quyền và nghĩa vụ của hành khách

Hành khách là người có vé hợp lệ. Trong trường hợp pháp luật có quy định, hành khách phải được ghi tên vào danh sách hành khách. Khi lên phương tiện vận tải, hành khách phải xuất trình vé cho người quản lí phương tiện, nếu chưa có vé phải thông báo cho chủ phương tiện và mua vé bổ sung. Vé là chứng từ thu tiền cước của khách hàng, là chứng chỉ hợp lệ về bảo hiểm khách hàng theo điều lệ của bảo hiểm khách hàng. Trường hợp khách hàng không có vé và bị phát hiện thì buộc phải mua vé với mức phạt theo quy định.

Nghĩa vụ của hành khách

Căn cứ theo Điều 526 BLDS, hành khách có nghĩa vụ sau:

– Trả đủ cước phí vận chuyển hành khách, cước phí vận chuyển hành lý vượt quá mức quy định và tự bảo quản hành lý mang theo người.

– Có mặt tại điểm xuất phát đúng thời gian đã thỏa thuận.

– Tôn trọng, chấp hành đúng quy định của bên vận chuyển và quy định khác về bảo đảm an toàn giao thông.

Trường hợp hành khách vi phạm điều kiện vận chuyển đã thỏa thuận, quy định của điều lệ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên vận chuyển hoặc người thứ ba thì phải bồi thường.

Quyền của hành khách

Hành khách có các quyền sau:

– Yêu cầu được chuyên chở đúng bằng phương tiện vận chuyển và giá trị theo cước phí vận chuyển với lộ trình đã thỏa thuận.

– Được miễn cước phí vận chuyển đối với hành lý ký gửi và hành lý xách tay trong hạn mức theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

– Yêu cầu thanh toán chi phí phát sinh hoặc bồi thường thiệt hại, nếu bên vận chuyển có lỗi trong việc không chuyên chở đúng thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận.

– Nhận lại toàn bộ hoặc một phần cước phí vận chuyển trong trường hợp bị từ chối chuyên chở theo căn cứ dưới đây và trường hợp khác do pháp luật quy định hoặc theo thỏa thuận.

+ Do tình trạng sức khỏe của hành khách mà bên vận chuyển thấy rõ rằng việc vận chuyển sẽ gây nguy hiểm cho chính hành khách đó hoặc người khác trong hành trình;

+ Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

– Nhận hành lý tại địa điểm đã thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình.

– Yêu cầu tạm dừng hành trình trong thời hạn và theo thủ tục do pháp luật quy định.

Trên đây là nội dung Chủ thể của hợp đồng vận chuyển hành khách theo quy định hiện nay Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn.

Xem thêm: Chủ thể của hợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật

Chủ thể của hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của pháp luật

Comments are closed.