Chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh là một thuật ngữ khá mơ hồ với nhiều bạn đọc. Vậy đặc điểm của chứng khoán phái sinh (CKPS) giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh là gì?

Theo Khoản 9 Điều 3 Luật chứng khoán 2019 quy định như sau:

Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên đối với việc thanh toán tiền, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định trong khoảng thời gian hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai.

CKPS là một loại chứng khoán được hình thành trên một tài sản cơ sở hay tài sản gốc nhất định. Giá trị của CKPS phụ thuộc vào loại tài sản mà nó hình thành.

Các loại CKPS

CKPS giao dịch trên thị trường CKPS bao gồm:

a) Hợp đồng tương lai.

b) Quyền chọn niêm yết.

c) Hợp đồng kỳ hạn dựa trên tài sản cơ sở là chứng khoán giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

d) CKPS niêm yết khác, CKPS giao dịch thỏa thuận khác dựa trên tài sản cơ sở là CKPS trên Sở giao dịch chứng khoán.

Nội dung của CKPS giao dịch trên thị trường CKPS

Khoản 2 Điều 6 Nghị định 42/2015/NĐ-CP quy định CKPS giao dịch trên thị trường CKPS phải có các nội dung chủ yếu sau:

+ Thông tin về tài sản cơ sở bao gồm: Tên, mã và các thông tin khác về tài sản cơ sở.

+ Thông tin về CKPS bao gồm:

Quy mô hợp đồng; phương thức giao dịch; giới hạn vị thế; thời hạn giao dịch, tháng đáo hạn, ngày thanh toán cuối cùng, ngày giao dịch cuối cùng, ngày niêm yết, phương thức thực hiện thanh toán; bước giá, đơn vị yết giá, biên độ dao động giá; phương thức xác định giá thanh toán cuối ngày, giá tham chiếu, giá thanh toán, mức ký quỹ.

+ Trường hợp CKPS là quyền chọn phải có thêm thông tin về loại quyền chọn (mua hoặc bán), kiểu quyền chọn (châu Âu hoặc Mỹ), giá thực hiện, thời gian thực hiện

Hủy niêm yết CKPS

Sở giao dịch chứng khoán hủy niêm yết CKPS trong các trường hợp sau:

1. CKPS đáo hạn.

2. Tài sản cơ sở của CKPS bị hủy niêm yết hoặc không còn được sử dụng làm tài sản cơ sở và các trường hợp khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán.

3. Theo yêu cầu của tổ chức phát hành.

Việc hủy niêm yết CKPS theo trường hợp 2, 3 ở trên phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trên đây là bài viết về Chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh Lawkey gửi tới bạn đọc, nếu có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ tới Lawkey để được giải đáp chi tiết nhất.

Comments are closed.