Công chứng hợp đồng mua bán bằng tiếng Anh được không?

Trường hợp các cá nhân mua bán xe ô tô với người nước ngoài thì có thể công chứng hợp đồng mua bán bằng tiếng Anh được không? 


Tóm tắt câu hỏi:

Vợ chồng người Anh sinh sống và làm việc tại Việt Nam mua lại xe ô tô của tôi. Xe ô tô đã được đăng ký tên tôi. Trong hợp đồng mua bán thỏa thuận hợp đồng mua bán được lập thành hai bản tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị như nhau, sau khi ký kết, hợp đồng phải công chứng mới có hiệu lực. Vậy cho tôi hỏi, tôi có thể yêu cầu công chứng viên công chứng vào cả hai bản tiếng Việt và tiếng Anh được không?


Luật sư tư vấn: 

Công ty TNHH Tư vấn LawKey Việt Nam cảm ơn anh/chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến LawKey. Với thắc mắc của anh/chị, luật sư LawKey tư vấn như sau:

Một số vấn đề pháp lý liên quan

Công chứng là gì?

Khoản 1 Điều 2 Luật công chứng 2014 quy định Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Xem thêm: Các hành vi bị cấm trong hoạt động công chứng theo quy định hiện nay

Văn bản công chứng là gì?

Văn bản công chứng là hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã được công chứng viên chứng nhận theo quy định của Luật công chứng.

Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch.

Xem thêm: Giá trị pháp lý của văn bản công chứng theo quy định của pháp luật

Tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng

Điều 6 Luật công chứng 2014 quy định “Tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng là tiếng Việt”

Công chứng bản dịch

Người dịch giấy tờ

Việc dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để công chứng phải do người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. Cộng tác viên phải là người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc đại học khác mà thông thạo thứ tiếng nước ngoài đó. Cộng tác viên phải chịu trách nhiệm đối với tổ chức hành nghề công chứng về tính chính xác, phù hợp của nội dung bản dịch do mình thực hiện.

Trình tự thực hiện

Công chứng viên tiếp nhận bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch, kiểm tra và giao cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình thực hiện. Người phiên dịch phải ký vào từng trang của bản dịch trước khi công chứng viên ghi lời chứng và ký vào từng trang của bản dịch.

Từng trang của bản dịch phải được đóng dấu chữ “Bản dịch” vào chỗ trống phía trên bên phải; bản dịch phải được đính kèm với bản sao của bản chính và được đóng dấu giáp lai.

Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch phải ghi rõ thời điểm, địa điểm công chứng, họ tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng; họ tên người phiên dịch; chứng nhận chữ ký trong bản dịch đúng là chữ ký của người phiên dịch; chứng nhận nội dung bản dịch là chính xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; có chữ ký của công chứng viên và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Công chứng viên không được nhận và công chứng bản dịch trong các trường hợp sau đây:

– Công chứng viên biết hoặc phải biết bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc không hợp lệ; bản chính giả;

– Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung;

– Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch thuộc bí mật nhà nước; giấy tờ, văn bản bị cấm phổ biến theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Các trường hợp từ chối công chứng theo quy định của pháp luật


Đối chiếu với tình huống của anh/chị

Căn cứ theo quy định về chữ viết trong công chứng là tiếng Việt, hợp đồng mua bán xe ô tô bằng tiếng Anh của anh/chị sẽ không được công chứng. Thay vào đó, anh chị có thể yêu cầu công chứng bản dịch hợp đồng mua bán xe ô tô bằng tiếng anh sang tiếng Việt. Việc dịch hợp đồng mua bán xe ô tô bằng tiếng anh phải được người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. 

Cộng tác viên phiên dịch của tổ chức hành nghề công chứng phải có đủ các tiêu chuẩn đã nêu. Danh sách cộng tác viên phiên dịch của tổ chức hành nghề công chứng phải được thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở.

Trong trường hợp cộng tác viên phiên dịch đã đăng ký chữ ký mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng mà mình làm cộng tác viên thì có thể ký trước vào bản dịch; công chứng viên phải đối chiếu chữ ký của cộng tác viên phiên dịch với chữ ký mẫu trước khi thực hiện việc công chứng.

Cộng tác viên phiên dịch có các quyền và nghĩa vụ sau:

– Nhận thù lao phiên dịch theo thỏa thuận với tổ chức hành nghề công chứng;

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp của nội dung bản dịch do mình thực hiện;

– Hoàn trả số tiền mà tổ chức hành nghề công chứng đã bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

– Chấp hành các quy định của pháp luật về dịch thuật, nội quy làm việc của tổ chức hành nghề công chứng;

– Các quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với tổ chức hành nghề công chứng hoặc theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn Công chứng hợp đồng mua bán bằng tiếng Anh được không? Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn.

Comments are closed.