Dịch vụ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên. Taxkey cung cấp dịch vụ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.

1. Ưu điểm và nhược điểm của công ty TNHH một thành viên

1.1. Ưu điểm công ty TNHH một thành viên

– Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có toàn quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty. Không cần phải xin ý kiến hay góp ý từ các chủ thể khác. Đây là ưu điểm lớn nhất trong công ty TNHH một thành viên.

– Chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Hạn chế được các rủi ro. 

– Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức: Các thành viên là những người quen biết nhau. Nên sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty. 

– Tiền lương, tiền lợi nhuận của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là cá nhân sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

1.2. Nhược điểm công ty TNHH một thành viên

– Công ty TNHH một thành viên không được nhận thêm vốn góp của các thành viên khác khi muốn tăng vốn điều lệ trong công ty. Nếu nhận sẽ phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 

– Công ty TNHH một thành viên sẽ khó khăn hơn trong việc huy động vốn: Không được phát hành cổ phần, không được tiếp nhận vốn góp của thành viên khác. 

– Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn nên uy tín cũng bị ảnh hưởng với đối tác, bạn bè. 

– Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên không được rút vốn trực tiếp. 

– Tiền lương của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là cá nhân không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

>>>Xem thêm: Ưu điểm và nhược điểm công ty TNHH một thành viên

2. Các trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

  • Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại.
  • Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty.
  • Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần. 

>>>Xem thêm: Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

3. Dịch vụ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

3.1. Tư vấn về các vấn đề chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.
– Tư vấn về việc sắp xếp, cơ cấu lại nhân sự trong công ty khi tiến hành việc chuyển đổi.
– Tư vấn về việc thành lập công ty TNHH một thành viên như: tên công ty, trụ sở, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh,…
– Tư vấn về cơ cấu, tổ chức hoạt động của công ty TNHH một thành viên.
– Tư vấn về pháp lý sau khi tiến hành việc chuyển đổi: thông báo cho khách hàng, ngân hàng, thuế, bên thứ ba có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi
– Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động chuyển đổi công ty như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp.

3.2. Tiến hành các thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

♣ Tiến hành soạn thảo hồ sơ:

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đi công ty.

– Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

– Điều lệ công ty mới.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ: 

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân; hoặc Chứng minh nhân dân; hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài; hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực. 

+ Đối với tổ chức: Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc tài liệu tương đương khác. 

+ Đối với tổ chức nước ngoài: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực. 

– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

♣ Thay mặt công ty tiến hành thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

– Nộp hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty tại sở kế hoạch và đầu tư. 
– Làm công bố thay đổi loại hình công ty
– Đặt khắc dấu công ty cổ phần
– Đặt biển công ty
– Công bố mẫu dấu công ty.

♣ Trả kết quả cho khách hàng

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Taxkey sẽ bàn giao lại cho khách hàng kết quả.

Taxkey cam kết sẽ cung ứng các dịch vụ tốt nhất tới cho khách hàng. 

Trên đây là một số hoạt động liên quan về dịch vụ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên trở lên. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm những thông tin chi tiết.

>>>Xem thêm: Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần   

Comments are closed.