Đủ tuổi nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Trợ cấp thất nghiệp là một chế độ áp dụng khi người lao động bị mất việc làm, nhằm hỗ trợ một phần nào đó cho người lao động. Vậy khi đã đủ tuổi nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Quy định của pháp luật về độ tuổi nghỉ hưu

Theo quy định tại Điều 187 Bộ luật lao động 2012, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động được xác định như sau:

– Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu là những người lao động có tuổi từ đủ 60 đối với nam và 55 đối với nữ.

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn.

 – Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định.

Người lao động đến tuổi nghỉ hưu mà đủ số năm tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì được hưởng lương hưu.


Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đến tuổi nghỉ hưu?

Một trong những điều kiện để hưởng Trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 49 của Luật việc làm 2013 là người lao động không chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật.

– Người lao động hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Tổng hợp các quy định trên thì việc hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đến tuổi nghỉ hưu được xác định như sau:

Trường hợp 1: Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu và được hưởng lương hưu

Những người lao động thuộc trường hợp này sẽ không nhận trợ cấp thất nghiệp, vì đã thuộc trường hợp không được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp 2: Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa được hưởng lương hưu

Những người lao động thuộc trường hợp này vẫn được nhận trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, những người lao động thuộc trường hợp này mà đã hưởng Bảo hiểm Xã hội một lần vẫn được nhận trợ cấp thất nghiệp. Khi hoàn tất thủ tục nhận Bảo hiểm Xã hội một lần, người lao động cần giữ bìa sổ có kèm tờ rời xác nhận thời gian đóng Bảo hiểm Thất nghiệp chưa hưởng để nộp cùng hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu hoàn toàn có thể nhận trợ cấp thất nghiệp miễn rằng họ chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Xem thêm: Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới nhất

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Đủ tuổi nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.