Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định mới nhất

Trong một số trường hợp, nhà nước cho phép giảm thuế tiêu thụ đặc biệt. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào? Dưới đây là giảm thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định mới nhất.

Trường hợp được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoặc nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam.

Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ sẽ được giảm thuế.


Mức giảm thuế tiêu thụ đặc biệt

Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra. Nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại. Và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có).

>>>Xem thêm: Xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định mới nhất


Hồ sơ đề nghị

Hồ sơ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt gồm:

– Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Trong đó nêu rõ thời gian, lý do bị thiệt hại, giá trị tài sản bị thiệt hại, số lỗ do thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ gây ra,. Nêu rõ số thuế phải nộp, số thuế đề nghị giảm và danh mục tài liệu gửi kèm.

– Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền. Và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn. Theo mẫu số 02/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

   + Cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ, giá trị thiệt hại là cơ quan tài chính hoặc các cơ quan giám định độc lập xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản.

   + Trường hợp thiệt hại về hàng hóa, dịch vụ. Người nộp thuế cung cấp Biên bản giám định (chứng thư giám định) về mức độ thiệt hại của cơ quan giám định. Và cơ quan giám định phải chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của chứng thư giám định theo quy định của pháp luật.

   + Trường hợp thiệt hại về đất đai, hoa màu (để miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp). Thì cơ quan tài chính có trách nhiệm xác định.

– Bản quyết toán tài chính (nếu là doanh nghiệp) kèm theo giải trình phân tích xác định số bị thiệt hại, số lỗ do bị thiệt hại.


Trình tự, thủ tục thực hiện

Người nộp thuế nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu chính đến Chi cục thuế hoặc Cục thuế.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cục thuế hoặc Chi cục thuế thẩm định hồ sơ và ra quyết định giảm thuế. Trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời gian thẩm định hồ sơ có thể lên tới 60 ngày. Nếu thuộc trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.