Kế toán trưởng là ai?

Kế toán trưởng là ai? Kế toán trưởng phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện nào? Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng? Hãy cùng TaxKey tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Kế toán trưởng là ai?

Theo Khoản 1 Điều 53 Luật Kế toán 2015 quy định về khái niệm kế toán trưởng như sau:

“Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.”

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

Theo Khoản 1 Điều 54 Luật kế toán 2015 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng như sau:

– Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật kế toán 2015.

– Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

– Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng

Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng được quy định tại Điều 55 Luật Kế toán 2015 như sau:

Trách nhiệm của kế toán trưởng

– Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;

– Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;

– Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Quyền của kế toán trưởng

Theo Khoản 2 Điều 55 Luật kế toán 2015 quy định: “Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.”

Lưu ý: Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngoài quyền theo quy định trên còn có thêm các quyền sau đây:

– Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;

– Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;

– Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;

– Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

Những trường hợp không được làm kế toán

Theo Điều Điều 52 Luật kế toán 2015 quy định những người không được làm kế toán bao gồm:

1. Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích.

3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc, tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.

4. Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.

>>Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ Uy tín cho doanh nghiệp 2022

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết nhất.