Có được kết hôn với người khác nếu chồng bỏ nhà đi biệt tích không?

Có được kết hôn với người khác nếu chồng bỏ nhà đi biệt tích không? Pháp luật quy định thế nào về quyền của người vợ trong trường hợp chồng bỏ nhà đi biệt tích?


Tóm tắt câu hỏi:

Chồng tôi bỏ nhà ra đi biệt tích đã gần 10 năm nay, không biết là còn sống hay đã chết. Nhờ người họ hàng tư vấn tôi đã làm đơn gửi lên Tòa án đề nghị tuyên bố chồng tôi đã chết và quyết định của Tòa đã có hiệu lực. Nay tôi muốn kết hôn với người khác thì có vi phạm pháp luật không?


Luật sư tư vấn: 

Công ty TNHH Tư vấn LawKey Việt Nam cảm ơn chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến LawKey. Với thắc mắc của chị, luật sư LawKey tư vấn như sau:

Một số vấn đề pháp lý liên quan

Tuyên bố chết

Khoản 3 Điều 16 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) quy định “Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết”, cái chết của cá nhân là sự kiện pháp lí làm chấm dứt tư cách chủ thể của cá nhân nhưng cái chết đó phải được xác định một cách đích xác và theo quy định của pháp luật thì phải “khai tử” theo quy định “Cá nhân chết phải được khai tử” (Khoản 2 Điều 30 BLDS)

Điều 71 BLDS quy định về việc tuyên bố chết như sau:

– Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp sau đây:

+ Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

+ Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

+ Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

+ Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống; thời hạn này được tính theo quy định của pháp luật tại Khoản 1 Điều 68 BLDS.

Lưu ý:

– Căn cứ vào các trường hợp quy định nêu trên, Tòa án xác định ngày chết của người bị tuyên bố là đã chết.

– Quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố là đã chết để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Xem thêm: Tuyên bố mất tích và tuyên bố chết theo quy định của pháp luật

Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết

Khi quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của người đó được giải quyết như đối với người đã chết.

Quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết như đối với người đã chết; tài sản của người đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Đối chiếu với tình huống của chị

Chồng chị bỏ nhà ra đi biệt tích đã gần 10 năm nay đã thuộc vào trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 điều 71 BLDS ” Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống”

Trong trường hợp này, đơn đề nghị tuyên bố chồng chị đã chết đã được Tòa án thụ lý. Tòa án đã ra quyết định tuyên bố chồng chị chết và quyết định của Tòa đã có hiệu lực pháp luật. Như vậy, quan hệ hôn nhân chấm dứt khi một trong hai bên chết. 

Theo đó, chị hoàn toàn có quyền kết hôn với người khác mà không vi phạm pháp luật.

Trên đây là nội dung Có được kết hôn với người khác nếu chồng bỏ nhà đi biệt tích không? Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.