Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 được cấp cho cá nhân khi có yêu cầu. Vậy mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân gồm những nội dung gì? 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

           

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Tên tôi là (1):………………………………………………………………………………………………….. 

2. Tên gọi khác (nếu có):………………………………………..3. Giới tính :…………………………..

4. Ngày, tháng, năm sinh: …………/ ………/…………………………………………………………….. 

5. Nơi sinh(2):…………………………………………………………………………………………………….. 

6. Quốc tịch:………………………………………………7. Dân tộc:……………………………………….

8. Nơi thường trú (3):…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Nơi tạm trú(4):………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Giấy CMND/Hộ chiếu(5):…………………………………Số:………………………………………… 

Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại:…………………………………………………………….. 

11. Họ tên cha:…………………………………….Ngày/tháng/năm sinh ………………

12. Họ tên mẹ:…………………………………… .Ngày/tháng/năm sinh ………………

13.Họ tên vợ/chồng…………………….. ………  Ngày/tháng/năm sinh ………………

11. Số điện thoại/e-mail:……………………………………………………………………………………….. 

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc(6)

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

    Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (7):  Số 1                  Số 2

    Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1):    Có                 Không

     Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

     Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.

     Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

                                                                                       ……….., ngày ……… tháng …… năm ………

                                                                                                Người khai

                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)


Hướng dẫn viết mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 

(1) Tên: Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

(2) Nơi sinh: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

(3, 4) Nơi thường trú, nơi tạm trú: Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

(5) Giấy CMND/Hộ chiếu: Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

(6) Nghề nghiệp: Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

(7) Yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trên đây là nội dung Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn.

Xem thêm: Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam