Một số quy định của pháp luật về giãn tiến độ đầu tư

Giãn tiến độ đầu tư là việc kéo dài thời gian thực hiện dự án đầu tư. Dưới đây là một số quy định của pháp luật về giãn tiến độ đầu tư theo Luật Đầu tư 2014.

Trường hợp giãn tiến độ đầu tư

Theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư 2014, việc giãn tiến độ đầu tư được thực hiện đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư khi giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư.

Trong trường hợp phải giãn tiến độ đầu tư thì nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư để được xem xét, chấp thuận.

Thời gian giãn tiến độ đầu tư

Nhà đầu tư được giãn tiến độ đầu tư nhưng phải đảm bảo tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư.

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

Để được xem xét cho phép giãn tiến độ đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhà đầu tư gửi văn bản đề xuất giãn tiến độ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đề xuất giãn tiến độ thực hiện theo mẫu I.9 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT phải đảm bảo các nội dung chính quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật đầu tư 2014. Cụ thể bao gồm:

– Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ;

– Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án;

– Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động;

– Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất, cơ quan đăng ký đầu tư có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư.

Xem thêm: Thủ tục thay đổi nhà đầu tư khi chuyển nhượng dự án đầu tư

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Một số quy định của pháp luật về giãn tiến độ đầu tư” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.