Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định mới nhất

Người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định mới nhất được dựa trên phương thức đóng được lựa chọn trước đó. Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

Mức đóng hàng tháng

Mức đóng hằng tháng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 ln mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Trong đó, mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn được quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg là 700.000 đồng và mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2019 là 1.490.000 đồng.

Theo đó, từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2020 mức đóng hằng tháng thấp nhất là 154.000 đồng/tháng và cao nhất là 20.980.000 đồng/tháng.


Mức đóng 03 tháng hoặc 05 tháng hoặc 12 tháng một lần

Trường hợp người tham gia chọn phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần thì mức đóng được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, bằng:

– Mức đóng hàng tháng nhân với 3 đối với phương thức đóng 03 tháng;

– Mức đóng hàng tháng nhân với 6 đối với phương thức đóng 06 tháng;

– Mức đóng hàng tháng nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng.


Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể chọn đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần.

Trong trường hợp này, mức đóng được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.


Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu

Đối với những đối tượng đã đủ điều kiện về tuổi nghỉ việc hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu nhưng tối đa không quá 10 năm (120 tháng).

Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.


Một số lưu ý khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyên

Theo quy định tại Nghị định 134/2015/NĐ-CP, khi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cần lưu ý một số vấn đề sau:

Điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng

Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó Thủ tưng Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thì không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Hoàn trả tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó:

– Dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

– Hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

– Bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết.

Số tiền hoàn trả cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc hoàn trả cho thân nhân người lao động (trong trường hợp người tham gia bảo hiểm bị chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết) được tính bằng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có).

Thay đổi mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được thay đổi mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Việc thay đi mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện ít nhất là sau khi thực hiện xong phương thức đóng đã chọn trước đó.

Xem thêm: Hưởng lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.